لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35090

آئین بهائى (۳۷) – تربیت اطفال ق ۲

115

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت: اجتماع نیز به نوبه خود مسئول تربیت اطفال است. جوامع بهائى این مسئولیت را به عهده گرفته اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.