لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35086

آئین بهائى (۳۸) – تربیت اطفال ق ۳

129

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : پایه تعلیم و تربیت در آئین بهائى بر محبت نهاده شده است. پیشبرد محبت و تحکیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.