لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35082

آئین بهائى (۳۶) – تربیت اطفال ق١

109

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : هدف از تربیت اطفال در آئین بهائى چنین توجیه شده است که…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.