لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35070

آئین بهائى (۳۵) – زندگى زناشویى و تشکیل خانواده ق۳

190

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : در مواردى که یکى از طرفین پیرو آئینى دیگر باشد و عروس با داماد مایل به اجراى تشریفات عقد مرسوم در آئین خود باشند، به لحاظ…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.