لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35055

سخنرانی – در جستجوی جهانی بهتر ق۳

199

– داستان احمد قاسم الخاطب بمب گذار انتحاری.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.