لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35035

صد پرسش صد پاسخ (۹) – آینده

175

اگر بشر تعالیم بهاءالله پیامبر دیانت بهائی را درک و اجرا کند، چه آینده ای در انتظارش است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.