لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35034

برنامه کامل ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

103

پیام دوست یکشنبه ها این هفته هم پرسش جدیدی را مطرح و به آن در بخش صد پرسش صد پاسخ جواب میدهد و قبل از آن هم قسمت دیگری از فصل دوم صفحه نمایش را به سمع و نظر شما گرامیان می‌رساند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.