لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35021

Build Up کرسی صلح – موسسه ایجاد صلح

173

خانم مود موریسون، از اعضای موسسه Build Up، در خصوص ارتباط تکنولوژی و نوآوری ها در روند ترویج صلح توضیح می‌دهد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.