لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34989

ورقی از خاطرات ف۳ ق۶ – جور دیگر باید دید

257

تنها اگر می‌شد از دریچه‌ی چشم آن دیگرى در وجود خویش مى‌نگریستیم…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.