لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34978

آئین بهائى (۳۳) – زندگى زناشویى و تشکیل خانواده ق۱

196

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله شرایط یک زندگى خوشبخت، وفادارى، از خود گذشتگى، بردبارى، فداکارى، محبت صداقانه و…