لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34955

برنامه کامل ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

175

پرده هفتم پنج بخش دارد که عبارتند از: «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر، و کوچه.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.