لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34946

یک قهرمان (۷۴) – باگواتی اگراوال و تهیه آب آشامیدنی برای مناطق محروم

209

باگواتی که در زمان کودکی شاهد مشکلات مردم برای تهیه آب سالم بوده، با راه اندازی سیستم جمع آوری آب باران به کمک مردم مناطق کم آب و محروم هند می‌شتابد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.