لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34904

نقطه سرخط – خستگی تصمیم

228

در نقطه سرخط این هفته اولا متوجه خواهید شد که خستگی تصمیم چیست؟ و ثانیا چگونه از آن در امان باشیم؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.