لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34892

خبرنگار – چهل سال سرکوب جامعه بهائی در ایران

247

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا
چهل سال حکومت جمهوری اسلامی و چهل سال نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی ایرانیان، بخصوص اقلیت‌های مذهبی از جمله پیروان آیین بهائی، به صورت سیستماتیک و گسترده در ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.