لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34866

شعله (۲۴) ماریا (۱۱-۲) – آخرین آرزو

156

ماریا ملکه محبوب رومانیا که در طول زندگی مشترک با پادشاه رومانیا شاهد جنگ‌های هولناکی بود آرزوی برقراری صلح در عام را دارد و نمی‌خواهد شاهد جنگی دیگر در عالم باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.