لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34852

دوران شکوفایی (۴۸) – زیر خط فقر

129

رادان: عدالت اجتماعی وقتی به وجود می‌یاد که همه بالای خط فقر باشن، یه حداقل امکاناتی داشته باشن، حالا نه این که همه خیلی پولدار و مرفه باشن، اما از یه رفاه نسبی برخوردار باشن. متوجه شدی؟
سمانه: پس اون اکتساب خصائص معنوی چی می‌شه؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.