لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34850

«این روزها – به پیشواز «ایام ها

187

«ایام ها» روزهای جشن و سرور در تقویم آیین بهائی که بهائیان در سراسر جهان با برگزاری میهمانی و میهمان نوازی، بخشش و انفاق به فقرا و بینوایان و اهدا هدیه گرامی می‌دارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.