لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34846

سخنرانی – در جستجوی جهانی بهتر ق۲

133

– تأثیر شهادت مونا محمودنژاد در شیراز بر زندگی من در کانادا.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.