لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34786

یک قهرمان (۷۳) – مارکیز تیلورو کمک از طریق بسکتبال

156

مارکیز تیلور که با شرایط سخت و فقر بزرگ می‌شد، از بسکتبال استفاده می‌کرد تا در مسیر درست باقی بماند، و از درگیری‌ها دور باشد. موسسه‌ی اون با کمک دانش آموزان دانشگاهی و دبیرستانی، به دانش آموزان مقطع راهنمایی آموزش می‌دهند، و از طریق بسکتبال، باعث بهتر شدن نمره‌های آن‌ها، و ساختن مسیری بهتر برای آینده ی آن‌ها می‌شوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.