لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34777

برنامه کامل ۳ اسفند ۱۳۹۷

119

پنج بخش پرده هفتم در این روز جمعه «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، بانوی سرزمین من، و کوچه» هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.