لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34756

برنامه کامل ۲ اسفند ۱۳۹۷

171

مجله جوانان سه بخش اصلی دارد که عبارتند از: «نقطه سر خط، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.