لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34734

برنامه کامل ۱ اسفند ۱۳۹۷

101

آغازگر برنامه های پیام دوست این چهارشنبه «زبان قصه‌ها» و پیان بخشِ آن «خبرنگار» است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.