لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34688

برنامه کامل ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

31

سه شنبه نقره‌ای بخش جدیدی از برنامه «شعله» و بازپخش برنامه دیگری از «سپهر سخن» را تقدیم شما گرامیان می‌نماید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.