لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34680

شعله (۲۳) ماریا (۱۰-۲) – نصیحت مادرانه

171

ماریا ملکه رومانیا نگران رفتار‌های پسرش کارول است. برای حفظ قدرت و سلطنت خویش هیچ توجهی به مناسبات خانوادگی ندارد. نصیحت‌های ملکه برگرفته از آثار حضرت بهاءالله است که به سلاطین فرموده اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.