لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34666

سخنرانی – در جستجوی جهانی بهتر ق۱

175

– تغییر محل اقامت از ایران به کانادا.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.