لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34662

برنامه کامل ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

96

پیام دوست این دوشنبه را با این روزها به یاد تو شروع می‌کنیم و با نمایش رادیویی دوران شکوفایی ادامه می‌دهیم و با پخش گزیده هایی از یک سخنرانی به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.