لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34658

دوران شکوفایی (۴۷) – خواهران فضول

175

مریم : آخه مگه چی شده؟
سمانه : بیا، اینم یه خواهر فضول دیگه! خدا روشکر که رکسانا دیگه نمی تونه بیاد.
رکسانا : کی گفته؟ اینم رکسانا خانوم. یه خرده دیگه تلاش کنم می شم قهرمان دو با چوبدست!! چرا قیافه هاتون این طوریه؟ گریه کردین؟! (با ناراحتی) چرا؟
سمانه : حالا بیا و درستش کن. می ترسم بگم خدا روشکر رادان اینجا نیست، اونم کله ش رو از سردیوار بکنه پایین!!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.