لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34636

صد پرسش صد پاسخ (۷) – بهائیان و موسیقی

139

آیا موسیقی در دیانت بهائی مثل بعضی از ادیان پیشین حرام است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.