لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34626

گفت‌وگو – بهداشت عمومی و روانی پناهندگان

111

بهداشت عمومی‌ و روانی‌ پناهندگان موضوع این هفته برنامه گفت وگو است. شادی صالحیان، فعال حقوق بشر و کنشگر امور و حقوق پناهندگان، در مورد پناهندگان به عنوان سرمایه و نیروی انسانی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان صحبت می‌کند. همچنین در مورد وظیفه و مسئولیت دوگانه‌ی کشور میزبان و پناهنده‌ها و اهمیت تغییر دیدگاه افراد، جامعه و حکومت‌ها به این قشر جدید و مظلوم از جامعه توضیحاتی می‌دهد. شادی صالحیان راه‌حل‌هایی را برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان ارائه می‌دهد و الگوهای موفقی را در این زمینه بیان می‌کند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.