لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34591

آئین بهائى (۳۲) – اهمیت مشورت در آئین بهائى

94

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : منظور از مشورت در آئین بهائى، تبادل نظر در محیطى است که مهمترین ویژگى آن رعایت…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.