لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34590

آئین بهائى (۳۱) – پرورش آداب و اخلاق ق۳

113

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : در آثار بهائى، امورى از قبیل کفّ نفس، انزوا، ریاضت، شکسته نفسى و احساس حقارت، شدیدن منع


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.