لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34577

پندها و پیمان‌ها – سعدی

194

سخن به جا گفتن و به اندازه گفتن


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.