لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34530

چند ثانیه با شما (۷۲) – رادیو در گذر تاریخ

189

این هفته با ما همراه باشید تا نگاهی گذرا داشته باشیم به چگونگی پیدایش رادیو در جهان و کشورمون ایران


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.