لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34529

برنامه کامل ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

162

در این روز جمعه «پرده هفتم» با چهار بخش در خدمت شما گرامیان است: «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، کافه هنر، و کوچه».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.