لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34493

برنامه کامل ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

64

مجله جوانان با «نقطه سر خط» شروع می‌شود و با «کودکان منادیان صلح» ادامه می‌یابد و «دمی با تاریخ» پایان بخش سه بخش اصلی آن خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.