لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34491

دمی با تاریخ (۲۱) – گاه شمار بهائی، هفته چهارم بهمن ماه

110

– درگذشت شیخ محمد کاظم سمندر
– شهادت حاج محمد تبریزی در مشهد
– عزیمت حضرت باب از مدینه به سوی جده
– درگذشت حسن موقر بالیوزی افنان در لندن
– ورود فاضل مازندرانی به نیویورک


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.