کودکان منادیان صلح (۱۰) – محبت و نوازش

26

نوازش و در آغوش کشیدن، نقش مهمی در اعتماد کودک به دنیا و آرامش او در بزرگسالی دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34485