لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34463

آئین بهائى (۲۶) – رهبرى جامعه جهانى بهائى پس از حضرت عبدالبهاء

52

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت عبدالبهاء به موجب تعالیم پدر بزرگوار، خطوط اصلى نظم ادارى جامعه جهانى بهائى را که…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.