لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34447

خبرنگار – به مناسبت روز جهانی رادیو

111

گفتگو با: خانم گیتی اجتماعی، گوینده سرشناس و سردبیر پر سابقه رادیو
رادیو از مهم‌ترین رسانه های ارتباطی است، که می‌تواند هر خبری را در هر زمانی به هر مکانی منتقل کند. رادیو نه تنها در آگاهی عمومی و امداد رسانی، بلکه در آموزش و توسعه اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.