لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34402

شعله (۲۲) ماریا (۹-۲) – بحران در خانواده

136

کارول پسر ملکه ماری بعد از فوت پدر بی توجه به روابط خانوادگی خود را پادشاه رومانیا می‌خواند اما ترس از محبوبیت خواهرش الینا و برادرش نیکلاس دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.