لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34390

دوران شکوفایی (۴۶) – تنزیه و تقدیس و وسوسه

140

ندا: خیلی هم عالی. «پسرها و دخترها باید در روابط خود تنزیه و تقدیس را رعایت کنند» این یعنی چی؟ این ما رو به میانه روی نزدیک می‌کنه؟
سمانه: تنزیه و تقدیس چی بود؟ پاکی بود، نه؟
ندا: آره، تنزیه که یعنی پاکی و دور بودن از بدی‌ها و عیب‌ها. تقدیس هم یعنی پاکیزه کردن، دوتاش تقریبا یه معنی رو می ده.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.