لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34386

سخنرانی – نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین ق۵

164

– بهائیان در تلاش برای اتحاد عالم تنها نیستند.
– بخش پنجم و پایانی سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.