لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34384

این روزها – روز جهانی مشارکت زنان و دختران در علوم

147

گرامیداشت این روز یادآور این نکته است که علم و برابری جنسیتی از پایه‌های مهم توسعه پایدار در جوامع انسانی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.