لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34375

برنامه کامل ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

135

پیام دوست یکشنبه‌های این هفته هم دو بخش دارد در ایستگاه اول شما شنونده‌ی «صفحه نمایش» و در ایستگاه دوم شنونده‌ی «صد پرسش صد پاسخ» خواهید بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.