لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34332

کرسی صلح – کنفرانس آینده بشریت: چالش صلح جهانی و امنیت

102

دکتر هدا محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس آینده بشریت: چالش صلح جهانی و امنیت توضیح می‌دهد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.