لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34265

چهارچوب – تعدیل معیشت و رفع مشکلات اقتصادی

102

تعدیل معیشت به چه معناست و آیا در دنیای امروز قابل اجراست؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.