لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34230

برنامه کامل ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

189

در این پیام دوست هم برنامه را با «زبان قصه ها (نقل دو قصه) شروع و با «خبرنگار» به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.