لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34177

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۳ – بهرام بیضائی۱ نمایش – اَژدِهاک۱

117

بخش اول: قسمت اول خلاصه سرگذشت بهرام بیضائی
بخش دوم: قسمت اول بخشی از برخوانی اَژدِهاک


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.