لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34130

آئین بهائى (۲۴) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۷

115

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : آثار متعددى به دو زبان فارسى و عربى، از قلم حضرت بهاءالله، نازل شده است. سبک این آثار…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.