لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34127

آئین بهائى (۲۱) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۴

96

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، از بغداد ابتدا به استانبول و سپس به…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.